i Water สุดยอดนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ มาตรฐานระดับโลก

ผลิตภัณฑ์ i Water เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะได้รับรางวัลเหรียญทองจาก WQA และการรับรองจากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา NSF ผ่านมาตรฐาน 42, 53 และ 401 ว่าเป็นน้ำดื่มคุณภาพอันดับหนึ่ง สามารถกรองขจัดสารคลอรีน กลิ่น เชื้อโรคแบคทีเรีย อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ตลอดจน สารโลหะหนักที่เป็นโทษต่อร่างกาย (เช่น ตะกั่ว ปรอท ฯลฯ) อินทรีย์สารระเหย เป็นน้ำที่ได้ทั้ง มาตรฐานด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
 
   

   ใส้กรองเซรามิค  คุณภาพเป็นหนึ่งด้วยความละเอียดละเอียด 0.0002 มม.

ขั้นตอนแรกของหลักสุขอนามัยและความสะอาด
       ไส้กรองเซรามิค  เป็นไส้กรองที่ทำขึ้นจากหินสาหร่ายเปลือกแข็ง นำมาหล่อขึ้นรูปและเผาจนได้เซรามิคคุณภาพดี ที่มีความละเอียด 0.2 ไมครอน ดังนั้น เมื่อน้ำไหลผ่านไส้กรองเซรามิคนี้ เชื้อโรค แบคทีเรีย ตะกอน และสารปนเปื้อนต่างๆ จะถูกดักจับเอาไว้ ซึ่งประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคที่มีโครงสร้างขนาด 0.5-0.9 ไมครอนและขนาด 0.2-0.4 ไมครอนมีมากกว่า 99.999% และ 98.999% ตามลำดับ นอกจากนี้ไส้กรองเซรามิคยังได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานลำดับที่ 42 จากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NSF อีกด้วย
      ไส้กรองคาร์บอนกดอัดแรงดันสูง รับประกันความปลอดภัย ภายใต้การชนกระแทกภายในใส้กรอง 2,000,000 ครั้ง สามารถกรองโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไส้กรองคาร์บอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองของเครื่องปรับสภาพน้ำ i-Water ทำขึ้นจากถ่านเปลือกมะพร้าว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิเศษ นำมากดอัดเป็นแท่งคาร์บอนที่มีความหนาแน่นสูง เนื้อคาร์บอน มีความละเอียด 0.5 ไมครอนโดยประมาณ ซึ่งสามารถดูดซับกลิ่นและกรองคลอรีน สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารเคมี สารโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ฯลฯ ตลอดจนสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถกรองสารเรดอน ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีได้อีกด้วย
ซึ่งคาร์บอนทั่วไปไม่สามรถกรองขจัดได้ ในขณะเดียวกัน i-Water สามารถคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกเนเซียม โปรแตสเซียม ฯลฯ ให้คุณและครอบครัวได้ดื่มน้ำที่มีประโยชน์เป็นประจำทุกวัน เมื่อโมเลกุลของน้ำที่ผ่านเข้าไปยังด้านในของไส้กรองคาร์บอนกดอัดด้วยแรงดันสูงของเครื่องกรองน้ำ i-Water โมเลกุลของน้ำจะถูกชนกระแทกอยู่ภายในไส้กรองคาร์บอน มากกว่าสองล้านครั้ง ซึ่งถ้าใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคทำการจำลองภาพออกมาดู ก็จะพบว่าโมเลกุลของน้ำมีการเดินทางเป็นระยะทางกว่าหนึ่งรอบสนามฟุตบอลเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประสิทธิภาพการกรองมากกว่า 99% ซึ่งไส้กรองคาร์บอนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานลำดับที่ 42 และ 53 จากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา NSF อย่างเคร่งครัด ฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านเครื่อง i Water นั้นเป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหัรบอุปโภคและบริโภคของทุกครอบครัว

          น้ำที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรองตัวที่ 1 และ 2 ของเครื่องผลิตน้ำดื่ม i-Water แล้วสามารถกรองขจัดเชื้อแบคทีเรียที่ให้โทษต่อร่างกาย สิ่งสกปรก สารแขวนลอย รวมถึง สารเคมี สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารโลหะหนัก สารคลอรีนในน้ำประปา ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ละลายในน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจัดเก็บพลังงานที่อยู่ในรูปของคลื่นเหล่านี้ได้

         น้ำที่ไหลผ่านอุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็ก มีคลื่นพลังที่เข้ากันได้กับคลื่นในร่างกาย อุปกรณ์สนามแม่เหล็กใช้หลักการของพีรามิด ง่ายต่อการถ่ายทอดและรับเอาสิ่งแวดล้อมที่เป็นคลื่นพลังงานภายในช่องว่าง ทำให้โมเลกุลของน้ำสะอาดถูกตัดออกจากกันแล้วจัดเรียงขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้น้ำที่ผ่านอุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็กท่อที่สามของเครื่องผลิตน้ำดื่ม i-Water แล้วกลายเป็นน้ำทีคลื่นพลังดีที่เข้ากันได้กับร่างกาย


ผลการทดลอง การกรองน้ำด้วยเครื่องกรองน้ำ i Water

การรับประกัน

รายงานผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลน้ำ

        ผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัด NMR เมื่อปี 2003 สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (GIFU) ประเทศญี่ปุ่น พบว่า กลุ่มโมเลกุลของ น้ำประปา ที่ผ่านระบบการกรองด้วยเครื่องผลิตน้ำอัจฉระยะมีขนาดเปลี่ยนไปจากเดิม 121Hz. เหลือเพียง 42Hz. เป็นการพิสูจน์และยืนยันได้ว่า น้ำประปาหลังจากที่ผ่านการกรองบำบัดด้วยเครื่องผลิตน้ำอัจฉริยะนี้แล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มโมเลกุลน้ำให้จัดเรียง โมเลกุลใหม่เป็นระเบียบและกลายเป็นน้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็ก


        ขนาดของกลุ่มโมเลกุลน้ำไม่เพียงแค่ลดลงเหลือเพียง 42Hz. เท่านั้น แต่ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านคือ ดร.เฉิน อวี้ ซุ่น ปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจงซิ่ง ประเทศไต้หวัน ได้ทำการทดสอบระดับการทำละลายสารประกอบในใบชาในน้ำดื่มอัจฉริยะก็พบว่า สูงกว่าน้ำทั่วไป ด้วยเหตุนี้เมื่อนำน้ำดื่มอัจฉริยะไปประกอบกับการปรุงอาหาร จะช่วยให้วัตถุดิบที่มาทำอาหารมีรสชาติดีขึ้น 
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email

Copyright © 2019  By : Flyga Design*