iWater มาตรฐานและการรับรองคุณภาพของเครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ 

เครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ดีที่สุดในโลก iWater
1. หน่วยงานกลาง องค์การส่งเสริมอนามัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NSF)  ได้ให้การรับรอง มาตรฐานเครื่องทำน้ำดื่ม iWater 
    1.1 มาตรฐานทางด้านประสิทธิภาพ NSF 42
    1.2 มาตรฐานทางด้านสุขภาพ NSF 53 
    1.3 มาตรฐานการกำจัดสารปนเปื้อน NSF 401
2. 
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม จัดให้เป็นน้ำดื่มอันดับหนึ่งเหรียญทอง WQA
3. 
ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยม คิงส์สตราโกลเด้นอวอร์ด King Star Golden Award และมาตรฐาน ISO 9001 จากสหรัฐอเมริกา มีการรับประกันตัวเครื่อง (ส่วนของสเตนเลส) ยาวนานถึง 15 ปี
4. 
วัสดุที่ใช้เลือกแต่ที่ดีมีคุณภาพคือ ไส้กรองเซรามิค เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ ไส้กรองคาร์บอนเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และแท่งพลังสนามแม่เหล็กธรรมชาติ (สร้างผลึกน้ำหกเหลี่ยม) เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมันนี
5. 
เครื่องผลิตน้ำดื่มอัจฉริยะ iWater สามารถปรับสภาพน้ำดื่มได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้ง ประหยัดสะดวกต่อการใช้งาน ทคโนโลยี 3 ขั้นตอน ในการผลิตน้ำดื่ม เพื่อสุขอนามัย และความสะอาด ไส้กรองตัวที่ 1  ไส้กรองเซรามิค
   
     คุณภาพเป็นหนึ่งด้วยความละเอียดละเอียด 0.0002 มม. เป็นไส้กรองที่ทำขึ้นจากหินสาหร่ายเปลือกแข็ง นำมาหล่อขึ้นรูปและเผาจนได้เซรามิคคุณภาพดี ที่มีความละเอียด 0.2 ไมครอน ดังนั้น เมื่อน้ำไหลผ่านไส้กรองเซรามิคนี้ เชื้อโรค แบคทีเรีย ตะกอน และสารปนเปื้อนต่างๆ จะถูกดักจับเอาไว้ ซึ่งประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคที่มีโครงสร้างขนาด 0.5-0.9 ไมครอนและขนาด 0.2-0.4 ไมครอนมีมากกว่า 99.999% และ 98.999% ตามลำดับ นอกจากนี้ไส้กรองเซรามิคยังได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานลำดับที่ 42 จากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ NSF อีกด้วย

มาตรฐานการรับรองจากนานาประเทศ

- * สหราชอาณาจักร BS5750 PART II

- * NSF สหรัฐอเมริกา มาตรฐานลำดับที่ 42 (ประเภท 1)

- * มาตรฐานน้ำดื่มจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

- * มาตรฐานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรฐานลำดับที่ 93  เลขที่ U1052

- * Environmental Protection Agency (EPA) สหรัฐอเมริกา  เลขที่ 69096-GBR-001

- * Water Research Commission (WRC) ประเทศอังกฤษ
 ไส้กรองตัวที่ 2  ไส้กรองคาร์บอนกดอัดแรงดันสูง 

          รับประกันความปลอดภัย ภายใต้การชนกระแทกภายในใส้กรอง 2,000,000 ครั้ง สามารถกรองโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพไส้กรองคาร์บอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองของเครื่องปรับสภาพน้ำ iWater ทำขึ้นจากถ่านเปลือกมะพร้าว โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิเศษ นำมากดอัดเป็นแท่งคาร์บอนที่มีความหนาแน่นสูง เนื้อคาร์บอน มีความละเอียด 0.5 ไมครอน โดยประมาณ ซึ่งสามารถดูดซับกลิ่น และกรองคลอรีน สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารเคมี สารโลหะหนักต่างๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท ฯลฯ ตลอดจนสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถกรองสารเรดอน ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีได้อีกด้วย ซึ่งคาร์บอนทั่วไปไม่สามรถกรองขจัดได้ ในขณะเดียวกัน i Water สามารถคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกเนเซียม โปรแตสเซียม ฯลฯ ให้คุณและครอบครัวได้ดื่มน้ำที่มีประโยชน์เป็นประจำทุกวัน เมื่อโมเลกุลของน้ำที่ผ่านเข้าไปยังด้านในของไส้กรองคาร์บอนกดอัดด้วยแรงดันสูงของเครื่องกรองน้ำ iWater โมเลกุลของน้ำจะถูกชนกระแทกอยู่ภายในไส้กรองคาร์บอน มากกว่าสองล้านครั้ง ซึ่งถ้าใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคทำการจำลองภาพออกมาดู ก็จะพบว่าโมเลกุลของน้ำมีการเดินทางเป็นระยะทางกว่าหนึ่งรอบสนามฟุตบอลเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประสิทธิภาพการกรองมากกว่า 99% ซึ่งไส้กรองคาร์บอนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานลำดับที่ 42 และ 53 จากองค์การอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา NSF อย่างเคร่งครัด ฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านเครื่อง iWater นั้น เป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหัรบอุปโภคและบริโภคของทุกครอบครัว

 

 ไส้กรองตัวที่ 3  อุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็ก   

      เครื่องผลิตน้ำดื่ม i Water ได้รับการจดสิทธิบัตรรับรองอุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็กจากหลายประเทศทั่วโลก ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลน้ำที่มีความโดดเด่นเฉพาะ 
ทำให้น้ำที่ผ่านเครื่องกรองเกิดเป็นน้ำที่มีพลังสนามแม่เหล็กและคลื่นพลังงานงานเหมือนพลังที่มีอยู่บนพื้นโลก ใช้คลื่นสั่นสะเทือนของพลังแม่เหล็กตัดโมเลกุลของน้ำที่
ไหลผ่านและจัดเรียงโมเลกุลใหม่อย่างเป็นระเบียบภายในเวลาอันสั้น ทำให้น้ำมีความหนาแน่นและมีพลังการแทรกซึมสูง น้ำได้รับการบำบัดและผ่านขั้นตอนดังกล่าวก็จะ
เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำที่มีพลังงานทันทีเหมือนกับแผ่นดิสก์ที่ล้างข้อมูลแล้วสามารถบันทึกจัดเก็บข้อมูลใหม่ได้

 

        เมื่อปี 2003 ผลการพิสูจน์ยืนยันด้วยเครื่อง NMR โดยสถาบันการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต (GIFU) ประเทศญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า น้ำประปาเมื่อนำมาผ่านการบำบัดด้วยเครื่องผลิตน้ำดื่ม iWater แล้ว จะทำให้กล่มโมเลกุลน้ำเปลี่ยนจาก 121 Hz เหลือเพียง 42 Hz

     คลื่นพลังแม่เหล็ก ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้วิธีการปล่อยกระแสไฟฟ้า ทำให้กลุ่มโมเลกุลของน้ำเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้พลังอ่อนลงและสูญหายไปในเวลาอันรวดเร็ว อุปกรณ์สนามแม่เหล็ก พลังพีระมิดใช้ไป 30 ปีประสิทธิภาพจะลดลงแค่ 3% แต่พลังงานแทบไม่ลดลงเลย หลังจากกรองผ่านขั้นตอนแรกเปลี่ยนให้น้ำสะอาดแล้วจึงมาผ่านอุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็กเปลี่ยนให้น้ำมีพลังชีวิต (Cosmic Energy) (หมายเหตุ 16) เครื่องผลิตน้ำดื่ม i Water ของบริษัทจาปินสามารถสร้างคลื่นพลังงานชนิดเดียวกับที่ร่างกายผลิตขึ้น เป็นน้ำพลังชีวิตที่มีคลื่นพลังงานพิเศษสามารถรู้ตำแหน่งที่ร่างกายกำลังมีปัญหา หรือตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะได้ นับว่าเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดที่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ และน้ำยังช่วยปรับสมรรถนะการทำงานของระบบปรับตัวเองอัตโนมัติของร่างกายได้ ช่วยให้ระบบการหมุนเวียนและความสมดุลของร่างกายกลับมาเป็นปกติด้วยวิธีการง่ายๆ แต่ได้เรื่องสุขภาพ

สังเกตพบว่า.... ผลจากการกรองน้ำด้วยเครื่องกรองน้ำ  i Water

          น้ำที่ผ่านการกรองด้วยไส้กรองตัวที่ และ ของเครื่องผลิตน้ำดื่ม iWater แล้วสามารถกรองขจัดเชื้อแบคทีเรียที่ให้โทษต่อร่างกาย สิ่งสกปรก สารแขวนลอย รวมถึง สารเคมี สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง สารโลหะหนัก สารคลอรีนในน้ำประปา ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ละลายในน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจัดเก็บพลังงานที่อยู่ในรูปของคลื่นเหล่านี้ได้

         น้ำที่ไหลผ่านอุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็ก มีคลื่นพลังที่เข้ากันได้กับคลื่นในร่างกาย อุปกรณ์สนามแม่เหล็กใช้หลักการของพีรามิด ง่ายต่อการถ่ายทอดและรับเอาสิ่งแวดล้อมที่เป็นคลื่นพลังงานภายในช่องว่าง ทำให้โมเลกุลของน้ำสะอาดถูกตัดออกจากกันแล้วจัดเรียงขึ้นใหม่ ด้วยเหตุนี้น้ำที่ผ่านอุปกรณ์พลังสนามแม่เหล็กท่อที่สามของเครื่องผลิตน้ำดื่ม iWater  แล้ว กลายเป็นน้ำมีคลื่นพลังดีที่เข้ากันได้กับร่างกาย


มหัศจรรย์ iWater “เครื่องผลิตน้ำเพื่อสุขภาพ   คุณประโยชน์ของน้ำ 10 ประการ ในการใช้น้ำ iWater ในชีวิตประจำวัน
1. ดื่มวันละ 2,500 มิลลิลิตร (2.5 ลิตร) ทุกเช้า วันละ 1-2 แก้ว สามารถเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของท่านให้แข็งแรงได้
2. 
เสริมความงาม ให้กับผิวกายอาบน้ำด้วยน้ำ iWater ช่วยกระตุ้นการผลัดเปลี่ยนเซลล์เก่า สร้างเซลล์ใหม่ผิวหนังดูสดใสอ่อนกว่าวัย เนื่องจากมีโมเลกุลเล็ก และมี อิออนประจุลบ มากกว่าน้ำธรรมดาทั่วไป จึงสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายและเร็วกว่านั่นเอง หากนำไปแปรงฟันเป็นประจำทุกเช้าและก่อนนอนช่วยลดคราบหินปูนได้ หากใช้สระผลช่วยลดรังแคและทำให้เส้นผมดูนุ่มสลวย
3. 
ใช้หุงข้าว ทำน้ำแกง น้ำซุป หรืออาหารประเภทตุ๋น ซาวข้างด้วยน้ำ iwater ก่อนหุง จะ ช่วยล้างสารเคมีตกค้างจากการเกษตรและหุงด้วยน้ำ iWater จะทำให้ข้าวที่หุงมีความนุ่ม หอม หุงขึ้นหม้อน่ารับประทานและเก็บไว้ได้นานกว่าปกติ
4. 
ล้างผัก ผลไม้ นำผักสดและผลไม้ที่ซื้อจากตลาดล้างและแช่ในน้ำ iWater เพียง 15 นาที จะช่วยขจัดสารเคมีตกค้างจากการเกษตรได้เป็นอย่างดี คงความสดและเก็บรักษาไว้ได้นาน
5. ใช้เก็บรักษา ปลา เนื้อ อาหารทะเลอาหารประเภทเนื้อและอาหารทะเลที่มีกลิ่นคาวรุนแรง หากนำมาแช่ด้วยน้ำ iWater ประมาณ 20-30 นาที แล้วค่อยนำมาประกอบอาหาร จะช่วยกำจัดกลิ่นคาวได้ อีกทั้งทำให้รสชาติของเนื้อนุ่มอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น หากแช่เย็นก็จะคงความสดเก็บรักษาได้นาน
6. 
ชงชา กาแฟ ทำให้กลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม เนื่องจากน้ำ i Water เป็นน้ำที่มีกลุ่มโมเลกุลเล็กจึงมีพลังของการแทรกซึมสูง สามารถทำละลายสารต่อต้านอนุมูลอิสระในใบชาออกมาได้เป็นอย่างดี ช่วยลดความขมฝาดของชา ชาที่ชงจึงมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อม
7. 
ใช้ชงนม ทำให้การดูดซึมวิตามินแร่ธาตุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการไปใช้ประโยชน์ได้มาก ใช้แก้อาการเมาค้างหลังดื่มเหล้า ให้ดื่มน้ำ iWater ประมาณ 2-3 แก้วขึ้นไป จะช่วยป้องกันอาการเมาค้างหรืออาการมึนงงได้เป็นอย่างดี
8. 
ใช้เลี้ยงสัตว์ ให้สัตว์เลี้ยงของท่านดื่มน้ำ i Water จะไม่มีกลิ่นสาบตามตัว อีกทั้งยังช่วยให้ขนดูสวยงาม เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงมีอายุนานขึ้น มีภูมิต้านทานโรค
9. 
ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ขจัดคราบสกปรกตกค้างบนภาชนะได้สะอาด ในกาน้ำชาหากมีตะกรันตกค้างเกาะติดอยู่ ให้เติมน้ำ iWater และนำไปต้มคราบตะกรัน  ดังกล่าวจะหลุดออกโดยง่าย
10. 
ใช้ใส่ในแจกัน ช่วยคงความสดของดอกไม้ได้นาน ใช้รดน้ำต้นไม้ช่วยการเจริญเติบโตคำกล่าวของ ดร.เฉิน อวี้ ซุ่น  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและคุณภาพน้ำ "น้ำดื่มคุณภาพดี ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ประการ กล่าวคือ สะอาด ปลอดภัย และเสริมสร้างสุขภาพ สะอาด ให้ความมั่นใจในด้านความสะอาดและสุขอนามัย เพราะเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรคและแบคทีเรียที่เป็นพาหะนำโรค ปลอดภัย  ให้ความั่นใจด้านความปลอดภัย เพราะปราศจากสารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารเคมี และสารปนเปื้อนต่างๆ  เสริมสร้างสุขภาพ น้ำดื่มที่ดีนอกจากจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างพลังงานให้แก่ร่างกายได้อีกด้วย

 
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email

Copyright © 2019  By : Flyga Design*